Historie TJ

Seznam členů

 Kontakty

Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

Sportovní plochy ve výstavbě

Fotbalové hřiště u ZŠ
            Jak jste již byli informováni, na stávající plochu u základní školy byla navezena ornice ze skrývky plánované komunikace v nové lokalitě rodinných domků. Tato ornice byla do připravených výškových bodů navezena čelním nakladačem a potom ručně upravena za pomoci nivelačního přístroje do plánovaných spádů. V měsíci červenci byla oseta plocha 100 x 50 m. Pro nedostatek ornice nebylo možné zasít větší plochu.
     Po konzultacích se zástupcem ředitele školy Mgr. Hromádkou bylo dohodnuto, že běžecká dráha bude přemístěna a zkrácena na 60 m a o tento prostor se rozšíří fotbalové hřiště. Na druhé straně směrem k obci byl navezen materiál ze stavebních úprav hráze obecního rybníka, čímž se vyřešil problém s prostorem podél hřiště. Na tuto plochu bude ještě letos navezeno proschlé bahno z obecního rybníka a po konečné úpravě na jaře příštího roku dosety zbývající části kolem hřiště.
     V letošním roce byla osetá plocha hřiště zavlažovaná, přihnojovaná a celkem 6x posečená.

Tenisové kurty u pily
            Plocha u pily, určená jako sportoviště, se potýká již řadu let s dokončením povrchu. Firma Zemní práce – Veselý - sportovní povrchy začala se stavbou. Osadila obrubníky, zaměřila a výškově označila plochu pro podkladní materiál. Jako podklad je používán cihelný recyklát a škvára. Na tuto vyrovnávací vrstvu přijde položit směs míchaná z cihelného recyklátu a přesáté škváry a to v mokré stavu. Na tuto vrstvu přijde položit vrstva antuky 1 – 2 cm silná. Poslední vrstva bude položena až na jaře příštího roku. Letos ještě budou osazeny sloupky na oplocení.
                                                                                                                    Miloslav Černý, starosta

Zpět na hlavní stránku