Historie TJ Sport. oddíly

  Seznam členů

 Kontakty

 Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

      

      

      Počítáno od 1.5.2003

Sportovní akce každoročně pořádané TJ     TJ Velká Losenice každým rokem pořádá přibližně 12 sportovních akcí, které jsou určeny amatérským a rekreačním sportovcům. Tyto akce mají úspěch nejenom u místních, ale zúčastňují se jich i sportovně založení jedinci z blízkého okolí.


     Hlavním cílem těchto akcí není umístění, ale především radost z pohybu a mnoho krásně a aktivně prožitých chvil.


     Přibližný časový harmonogram jednotlivých akcí během roku je následují:

  AKCE měsíc

místo konání

1.  turnaj ve stolním tenise únor tělocvična
2.  turnaj v kuželkách březen sportovní areál
3.  turnaj ve volejbalu květen hřiště za KD
4.  dětský den červen fotbalové hřiště
5.  cyklistické závody červen okolí obce
6.  závody na koleč. bruslích červenec střed obce
7.  turnaj v nohejbale července hřiště za KD
8.  turnaj v tenise srpen tenisové kurty
9.  běžecké závody září "Na Háječku"
10.  turnaj ve stolním tenise říjen tělocvična
11.  turnaj v sálovém fotbalu listopad tělocvična
12.  lyžařské závody prosinec "Na čističce"
       

Upřesnění konkrétních termínu na jednotlivé akce probíhá vždy přibližně 1 měsíc před akcí a informace o tom naleznete také na těchto WWW na hlavní stránce.

Archiv akcí uskutečněných od roku 2001

Všechny tyto akce mohou být pořádány díky finanční podpoře
od kraje VYSOČINA z FONDU VYSOČINY. Děkujeme !!!

                                                         


 

Zpět na hlavní stránku