Historie TJ Sport. oddíly

  Seznam členů

 Kontakty

 Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

      

      

      Počítáno od 1.5.2003

Kontaktní informace

  Kontaktní informace:

          adresa pro zasílání pošty:
cd
ds

        
telefonní čísla a emaily
 členů výboru TJ:

 

 

n
IČO:

bankovní spojení:

 

TJ Velká Losenice
Velká Losenice 193
          592 11


Černý Miloslav
Dohnal Vít
Dohnalová Romana Hromádka Miroslav
Jonáková Miluše
Klusáček Svatopluk
Mařata Ondřej
Mašek René
Matěja Miroslav
Pátek Josef ml.
Pátek Josef st.
Polreich Michal
Rosecký Martin
Šimeček Tomáš
Tonar František
Veselý Miroslav
Vítek Zdeněk60575387

banka ČSOB a.s.
č.ú. 170918295/0300

b
b
n


724 186 534   starosta@losenice.cz
604 702 730   dohnal@unet.cz
605 730 286   romca@unet.cz
723 811 239   hromadka@losenice.cz
732 406 329   mila.jonakova@post.cz
731 889 252   klusacek@unet.cz
605 720 309   o.marata@seznam.cz
603 769 911   maskovi@unet.cz
777 286 873   lenka.matejova@seznam.cz
604 583 250   patek.losenice@seznam.cz
603 333 047
606 712 265   polreich@pks.cz
605 569 158   zamecek@unet.cz
603 546 069   t.simecek@unet.cz
605 960 403   tonar@tofra.cz 
724 081 926   slavek@losenice.cz

723 816 773   zdenek.vitek@unet.cz

 

 

                       Kontakty na okresní TJ
                       Žďár nad Sázavou:             
tajemnice Alena Pajdová
                                                                     561 202 168, mobil - 604 465 142
                                                                     e-mail: ots.zdar@iol.cz


                                                                     účetní Dana Kundeliusová
                                                                     561 202 167 + FAX, mobil - 604 454 824
                                                                     e-mail:
otszdar@tiscali.cz

Zpět na hlavní stránku