Historie TJ

Seznam členů

 Kontakty

Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

Obroda TJ Velká Losenice - 2.12.2000

Ještě před koncem minulého roku se skupina lidí, kterým není jedno, jak mladí lidé tráví svůj volný čas a vadí jim, že tak veliká obec jako je Velká Losenice, nemá žádné sportovní vyžití, rozhodla tento stav změnit. 
     Domluvili se a zorganizovali setkání těch, kteří mají o sportování v naší obci zájem, ale i těch, kteří byli členy TJ v dřívějších letech, s cílem jasně  a srozumitelně rozhodnout, zda se v obci bude sport pěstovat nebo nikoliv.  

     Toto setkání se uskutečnilo v salonku místního hostince v sobotu dne 2.12.2000 v 19,00 hodin. Bylo rozesláno více jak 100 pozvánek. Konečná účast představovala 30 lidí z naší obce. Napoprvé to byl vcelku dobrý signál. Zastoupení bylo různorodé, od těch dříve narozených až po mladou generaci, která by do budoucna měla být právě nositelem a šiřitelem sportu v obci. 

     Samozřejmě nechyběl ani pan starosta, který je vlastně strůjcem veškerého dění v obci a hlavně díky němu, který ukázal, že mu tento problém není lhostejný, vznikla myšlenka obrody a rozvoje sportu v naší obci. Byl to právě on, který nás ostatní přivedl k tomu, že se sportem v obci se musí něco stát. Začal budovat sportoviště v naší obci, jejichž náklady nejsou vůbec malé, a my jsme povinni mu v tomto pomáhat a přiložit také svoji ruku k tomu, abychom společnou myšlenku sportovat v obci dotáhli až do samotného naplnění a zrealizování.

     Důležitým bodem tohoto jednání a společným závěrem bylo, že sport Ve Velké Losenici bude znovu obnoven a to nejen na úrovni obce , ale i v rámci celého regionu. Dohodli jsme se rovněž na výběru několika kandidátů, kteří byli vybráni do výboru TJ a mezi kterými by měly být rozděleny konkrétní pracovní činnosti v rámci celé TJ.

     Bylo rozhodnuto, že výbor této organizace bude celkem třináctičlenný. Rovněž bylo stanoveno užší zasedání členů výboru TJ na sobotu 6.1.2001. Toto druhé setkání se uskutečnilo rovněž v salonku místního hostince a za přítomnosti členů navržených do výboru TJ proběhla volba do jednotlivých funkcí, které jsou nezbytně nutné pro fungování celé TJ. Do každé této funkce byli navrženi nejméně dva členové, aby ostatní mohli vybírat více, jak z jednoho možného kandidáta. Konečná volba a složení výboru TJ Velká Losenice dopadla takto:
 

                       

Vít Dohnal
Zdeněk Vítek              
Ing.František Tonar
Mgr. Miroslav Hromádka
Ing. Tomáš Šimeček
Josef Wasserbauer
Zdeněk Wasserbauer
Milan Zacha                
Martin Brabec
Miloslav Němec
Petr Zástěra                
Jaroslav Dohnal                      
Michal Polreich                       

předseda
místopředseda
pokladník
jednatel
hospodář
člen revizní komise
člen revizní komise
člen revizní komise
člen výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru

            Na tomto zasedání bylo také rozhodnuto, které sporty budou zastoupeny v TJ Velká Losenice, jedná se o kopanou, stolní tenis, tenis, florbal a postupně o další sporty. Rovněž bylo rozhodnuto o aktualizaci členské základny  o příspěvku členů TJ a to tak, že mládež do 18 let zaplatí členský příspěvek v hodnotě 20,- Kč za rok a dospělí v hodnotě 100,- Kč za rok.

     Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří mají zájem pracovat ve prospěch ostatních, mají chuť se pustit do práce, která není finančně ohodnocena a mnohdy zabere  spoustu volného času a věříme, že se nám společně podaří uskutečnit původní myšlenku se kterou jsme do toho šli, a to obrodit a propagovat sport v obci, která má bohatou sportovní minulost, ve které je na co navazovat.
       „SPORTU ZDAR A VE VELKÉ LOSENICI ZVLÁŠŤ“
                                                                                                      jednatel TJ, Miroslav Hromádka   

Zpět na hlavní stránku