Historie TJ Sport. oddíly

  Seznam členů

 Kontakty

 Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

      

      

      Počítáno od 1.5.2003

Zápis z Valné hromady TJ Velká Losenice za rok 2007 - 8.3.2008

     Akce, kterou nám ukládají stanovy, se letos zase konala v areálu "Na kurtech" ve Velké Losenici. Začátek byl na 18:00, ale díky čekání na některé opozdilé členy reálně začala v 18:30. Účast členů byla taková, že se museli ještě donášet i židle, aby si bylo kam sednout.

     Pak se již postupovalo a hlasovalo dle programu členské schůze bod po bodu:
1. Dosavadní členové výboru TJ:
- Baránek Štefan
....................správce brigádnické činnosti
- Černý Miloslav
....................člen výboru
- Dohnal Vít
....................předseda TJ
- Dohnalová Romana
....................členské záznamy, příspěvky
- Hromádka Miroslav, Mgr.
....................zástupce fotbalových oddílů
- Jelínek Petr
....................vedoucí kuželkářského oddílu
- Jonáková Miluše, Ing.
....................členka výboru
- Matěja Miroslav
....................vedoucí hokejového oddílu
- Pátek Josef
....................vedoucí fotbalového oddílu B-tým
- Pátek Josef st.
....................organizace brigádnické činnosti
- Rosecký Martin
....................hospodář
- Šimeček Tomáš, Ing.
....................hospodář, zástupce - sport pro všechny
- Tonar František, Ing.
....................pokladník, vedoucí tenisového oddílu
- Veselý Miroslav, Ing.
....................dig. tvorba a archivace, zápisy
- Vítek Zdeněk
....................místopředseda TJ
- Wasserbauer Zdeněk
....................zástupce fotbalových oddílů
- Zacha Milan
....................kulturní referent

1.2 Dosavadní členové revizní komise:
- Hromádka Miroslav, Mgr.
- Matěja Miroslav
- Wasserbauer Zdeněk

Valná hromada schválila odvolání:
- Petra Jelínka
- Zdeňka Wasserbauera
z funkce člena VV na vlastní žádost.

Valná hromada schválila a zvolila 2 doplňující členy VV TJ Velká Losenice a 1 doplňujícího člena revizní komise:

1.3 Doplňující členové VV TJ:
- Svatopluk Klusáček
- Ondřej Mařata

1.4 Doplňující člen revizní komise:
- Svatopluk Klusáček

2. Valná hromada schválila veřejné zasedání VV 1 x měsíčně
(každý první pátek v novém měsíci) pokud nebudou svolána mimořádně

3. Valná hromada schválila členské a hostující příspěvky na rok 2008 ve výši:
- pro členy TJ nad 18 let
....................100 Kč
- pro členy TJ do 18 let
....................50 Kč

Pozn.: členský příspěvek 100,- Kč zaplatí i ti, kteří v roce 2008 dosáhnou 18 let.
Termín pro odevzdání příspěvků na rok 2008 je nejpozději do 1. května 2008 !!!

4. Valná hromada schválila pro rok 2008
- 10 brigádnických hodin na každého člena TJ
včetně hostujících osob ve sport. oddílech s výjimkou dětí do 15 let, dospělých nad 60 let, držitelů ZTP průkazky, trenérů, osob pobírající invalidní důchod a hostujících členů hokejového oddílu. Splnění tohoto požadavku je taktéž možno ročním poplatkem v hodnotě 500,- Kč, nebo doplatkem chybějících hodin v sazbě 50,- Kč/hod. Možnosti náhradních plnění : sehnání finančního sponzorského daru nad 500,- Kč, nebo výpomoc při využívání osobních automobilů pro dopravu hráčů na fotbalové zápasy bez úhrady cestovného.

5. Valná hromada pověřuje pro organizaci brigádnické činnosti
- Štefana Baránka
- Josefa Pátka st.
včetně evidence a závěrečného vyhodnocení plnění povinností viz. bod 4.

Dále schvaluje, že informace o brigádnických aktivitách budou poskytovány na tel. čísle : 777 663 523 nebo na internetu www.losenice.cz/tj. Informace o brigádách aktivitách budou zejména zasílány formou SMS zprávy na uvedená čísla telefonů dle členských záznamů

7. Valná hromada schvaluje další předběžně oznámené práce v rámci brig. hodin TJ:
- údržba fotbalového hřiště a srubu
- dokončit stavbu tribuny na fotbalovém hřišti
- rozsáhlá jarní údržba tenisových kurtů, údržba hřiště za kulturním domem
- pořadatelská a organizační činnost při pořádání sportovních a kulturních akcí

6. Vyloučení členů či hostujících osob z TJ

6.1. Valná hromada schválila vyloučení všech členů TJ či hostujících osob
- kteří nesplní povinnosti TJ viz. schválené body Valné hromady 3 a 4. Tzn., pokud nesplní brigádnické hodiny (nebo je nedoplatí) a pokud nezaplatí členský příspěvek. Dnem posledního možného plnění povinností před vyloučením, je termín příští valné hromady. Od data valné hromady při nedodržení plnění podmínek 3 a 4 bude člen TJ vyloučen. VVTJ nebude povolovat žádné výjimky (vyjma zdravotních problémů). Vyloučený člen TJ nemůže dále reprezentovat TJ v registrovaných soutěží a využívat členských výhod.

6.2. Valná hromada schvaluje tyto další poplatky:
- Opětovný vstup do TJ ihned
....................1000,- Kč
- Opětovný vstup za 2 roky
....................0,- Kč
- Vystavení nové další průkazky
....................20,-Kč

Poznatek z diskuze:
- Brigády až další rok, když se forbalisti hrající pod TJ zaregistrují až na podzimní sezónu, ale čl. příspěvek nutno zaplatit

8. Valná hromada schvaluje plán sportovních akcích na rok 2008
- Informace jsou prezentovány na internetových stránkách obce www.losenice.cz.
- taktéž i na našich stránkách TJ : www.losenice.cz/tj ,které obsahují kompletní seznamy členské základny, soupisy sportovních akcí s přesnými termíny a výsledkové listiny včetně fotodokumentace jednotlivých akcí. Registrace či jakékoliv dotazy na sportovní turnaje a závody je možné - telefonicky na tel. č. : 603 546 069 nebo 605 960 403 nebo elektronicky na e-maily: t.simecek@unet.cz nebo na tonar@losenice.cz

Předběžný plán akci „ SPORTUJ S NÁMI “ pro rok 2008
1. LYŽAŘSKÉ PÁRKOVÉ ZÁVODY
....................tuto zimu již ne :-(
2. VELIKONOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
....................23.03. 2008
3. DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI U ZŠ
....................01.06. 2008
4. CYKLISTICKÉ ZÁVODY
....................15.06. 2008
5. TENISOVÝ TURNAJ - DVOUHRA
....................13.07. 2008
6. UTKÁNÍ V KOPANÉ ( ženatí x svobodní)
....................27.07. 2008
7. BĚH DO VRCHU NA ROZHLEDNU
....................srpen 2008
8. NOHEJBALOVÝ TURNAJ
....................24.08. 2008
9. TENISOVÝ TURNAJ - ČTYŘHRA
....................07.09. 2008
10. ATLETICKÉ ZÁVODY „ČERTŮV BĚH“
....................14.09. 2008
11. TURNAJ VE STOL. TENISE
....................16.11. 2008
12. MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH
....................07.12. 2008
13. VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
....................30.12. 2008

9. Valná hromada schválila správce fotbalového hřiště u ZŠ:
- Zdeňka Vítka
s pravomocemi řízení provozu a údržby sportoviště po celý rok.

10. Valná hromada schválila nové složení 9-ti členného VV fotbalových oddílů:
- Mgr. Miroslav Hromádka
- Miloslav Němec
- Ing. Antonín Pitrun
- Milan Zacha
- Štefan Baránek
- Josef Pátek ml.
- Petr Pospíchal
- Martin Mach
- Aleš Moravec

Nový VV fotbalových oddílů bude řešit ve spolupráci s trenéry, VVTJ a správcem hřiště chod fotbalové sezóny. Členové nového VV fotbalových oddílů si zvolí předsedu, který bude odpovědný za činnost fotbalového výboru a zajistí zápisy z jednotlivých zasedá

11. Valná hromada schvaluje vyhlášení a ocenění 10 až 15-ti nejlepších sportovců a členů z řad TJ za rok 2007
- jsou hodnoceni dle:
sportovních úspěchů v reprezentaci, výsledků ve svých sport. oddílech, účastí na sport. akcích a plněním čl. povinností. Jmenovaní členové TJ byli navrženi zástupci jednotlivých oddílů se schválením VV TJ.

Každý vyhlášený člen TJ získává poukázku na sportovní vybavení v hodnotě 300,- Kč, která je splatná 31. srpna 2008.

14. Valná hromada byla podrobně seznámena s ekonomickou situací a hospodařením.
Na základě předložených údajů a komentáře pokladníka a hospodáře valná hromada schvaluje finanční a majetkové hospodaření TJ Velká Losenice za rok 2007.

15. Seznam oceněných sportovců za rok 2007:
- Dominik Halík
- Vojtěch Pitrun
- Dominik Baránek
- Lenka Mašková
- Zdeněk Pospíchal
- Radim Kasal
- Aleš Moravec
- Tomáš Kosejk
- Antonín Pitrun
- Pavel Dohnal
- Petr Pelikán
- Tomáš Šimeček
- Martin Rosecký
- Romana Dohnalová
- Radka Šimečková

16. Ocenění za organizační a brigádnickou činnost:
- Josef Doležal
- Jan Králíček
- Josef Pátek st.
- Milan Zacha

17. Blahopřání k 60. narozeninám:
- Milanovi Wasserbauerovi
- Michalovi Hahnovi

Poté již proběhla diskuze k dvěma bodům a následovalo zakončení v podobě pizzy a guláše. Poté se již schůze rozmělnila na diskutující skupinky a poslední členové si zaplatili členské příspěvky a schůze se pomalu chýlila ke konci.
Všem členům děkujeme za účast a těšíme se na setkání na inzerovaných závodech po celý rok.

Výbor TJ velká Losenice

Zpět na hlavní stránku