Historie TJ

Seznam členů

 Kontakty

Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

Chceme, aby se v naší obci sportovalo? – květen 2000

Je na zamyšlení, proč v obci, v níž žije na 1000 obyvatel není pěstován žádný, ve skutečnosti fungující sport, který by byl angažován alespoň v nejnižších soutěžích. V čem je ten problém, že mládež nesportuje? Je to tím, že je dospělí špatně vedou, dávají jim špatný příklad, či snad tím, že je většina mladých přes týden mimo domov, nebo snad, že nemají vlastně kde sportovat? Těžko říct, především zřejmě záleží na nich samotných.

Ale je asi pravda, že místa na sport ve Velké Losenici není mnoho, dobře fungující a plně využívaná (převážně v zimních měsících) je pouze tělocvična v základní škole, fotbalové a tenisové hřiště momentálně použitelné nejsou.

     Nevím z jakých důvodů jsou tyto plochy již dlouhou dobu v těžko použitelném stavu (děti jdou hrát kopanou raději na louky), zda je to způsobeno nezájmem, nechutí, či penězi.
     Já, jako starosta obce, za toto cítím zodpovědnost a věřím, že i celé zastupitelstvo. Doufám, že společně tento problém trošku vylepšíme a držím palce mladým sportovcům (nejen mladým) snad brzy v lepších sportovních podmínkách.

     V letošním roce zastupitelstvo schválilo částku 200 000 Kč na budování sportovišť. Obec přes program obnovy venkova podala dvě žádosti na dostavbu sportovních ploch u základní školy, u Machových a za Kulturním domem.

     Je samozřejmé, že jenom investice do sportovních ploch přímo nezlepší naši situaci. Ale jsem přesvědčen, na rozdíl od skeptiků, kteří mají za to, že i po spravení hřišť na nich nebude nikdo hrát a nebo se o ně starat, že se najdou sportovní nadšenci a fanoušci, kteří je plně využijí. Že se najdou lidé, kteří si rádi zasportují, dají příklad mladým a povedou ty nejmenší. Je již na to podle mne nejvyšší čas.
     Určitě není nejdůležitější špičkové umístění našich sportovců, ale aktivním sportováním a pohybem, podle mne, můžeme vyřešit i jiný problém, problém nakládání volného času dospívajícími a mladými lidmi. Zatím zde možná vidíme láhve od alkoholu, snad i nedopalky marihuany, ale přece nemůžeme  s rukama v klíně čekat, až budeme uklízet injekční stříkačky od tvrdších drog. Není zde asi na místě se tvářit, jako by se naší obce tento problém netýkal, ale úplné a stoprocentní řešení nikdo na světě nemá a tak doufám, že alespoň tím málem (spravením a zprovozněním sportovišť) pomůžeme i v této oblasti.
                                                                                                                    starosta Miloslav Černý

Zpět na hlavní stránku