Historie TJ

Seznam členů

 Kontakty

Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

Sportovní činnost TJ Velká Losenice v roce 2001

Koncem minulého roku došlo k obnovení činnosti TJ Velká Losenice. Výbor TJ se pravidelně schází každý první pátek v měsíci, kdy se konají veřejné výborové schůze. Na těchto schůzích se projednávají různé body a jedním z nich byl plán akcí, které bude TJ pořádat a organizovat nejen pro své členy, ale hlavně pro širokou veřejnost, která má chuť udělat něco pro své zdraví.

Chtěli bychom do těchto akcí přilákat hlavně mládež, která zatím nemá příliš možností pro sportovní vyžití. V tomto plánu,  který je níže uveden, jsou zahrnuty různé sportovní aktivity. Každý měsíc bychom chtěli uspořádat  jednu sportovní akci, na kterou bychom chtěli pozvat  všechny zájemce. Plán akcí bude vyvěšen  v nástěnce OÚ. Každý si zde může vybrat sportovní  aktivitu, které se chce zúčastnit.  Každá akce bude včas propagována a plakáty s přesnými informacemi  budou umístěny ve vývěsce.

JEŠTĚ JEDNOU CHCEME VŠECHNY POZVAT A VĚŘÍME, ŽE SI KAŽDÝ NAJDE VOLNOU CHVILKU NA TO, ABY UDĚLAL NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ !

Plán akcí TJ VELKÁ LOSENICE na rok 2001

 p.č.

 název akce

datum konání

místo konání

pořádá

zodpovídá

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

  lyžařské závody
  utkání ve stol. tenise
  závody na kole
  turnaj ve volejbalu
  turnaj v nohejbalu
  závody na kol. bruslích
  turnaj v tenise
  utkání v kopané
  turnaj v tenise
  běžecké závody
  turnaj ve stol. tenise
  sálový fotbal
  vánoční turnaj

březen
březen
květen
červen
červen
červen
červenec
červenec
září
říjen
říjen
listopad
prosinec

čistička
tělocvična
střed obce
hřiště za KD
hřiště za KD
střed obce
tenisové kurty
fotbal. hřiště
tenisové kurty
okolí obce
tělocvična
tělocvična
tělocvična

výbor
st. tenis
výbor
výbor
výbor
výbor
tenis
fotbal
tenis
výbor
st. tenis
fotbal
výbor

Šimeček
Zástěra
Šimeček
Hromádka
Wasserb.
Šimeček
Tonar
Hromádka
Tonar
Šimeček
Zástěra
Hromádka
Zástěra

   

Zpět na hlavní stránku