Historie TJ Sport. oddíly

  Seznam členů

 Kontakty

 Sportovní akce

Sportoviště

 Fotogalerie

Finance

      

      

      Počítáno od 1.5.2003

Dětský den s TJ Velká Losenice - 6.6.2004

     V neděli 6.6.2004 TJ Velká Losenice pořádala Dětský den na hřišti u školy. Tento ročník se nesl ve znamení volnosti. Děti měli absolvovat v libovolném pořadí cca 9 disciplín. Na každé mohli dle toho jak se jim dařilo dostat za odměnu sladkost a zároveň podpis do karty o úspěšném absolvování disciplíny.

     Soutěžilo se v skládání puzle, lezení po štaflích, střelby ze vzduchovky, chůzi na chůdách, v hodu kriketovým míčkem, ve skok do dálky, v skákání v pytlích atd. Nejmenší děti měli přichystané vlastní disciplíny jako hod do kruhu, stříhání bonbónů, ale oni se z chutí pustili po všech atrakcích, někdy ovšem za mohutného přispění tatínků a maminek na některých disciplínách.

     Po splnění všech disciplín dostal každý účastník párek, který si také sám na ohni upekl. O kulturní vystoupení se postaral s kolegou Radim Píbil a jeho show měla u dětí obrovský úspěch. Na závěr po vzoru Carusoshow uspořádala jedno vystoupení publika, kdy úspěch sklidila kapela Kabát. Celkem se dětí zúčastnilo asi 50.

 

Fotografie z akce ...

Zpět na hlavní stránku